กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ร้องเรียน ร้องทุกข์

.

กลุ่ม
12/5/2564
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
16/4/2564
การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 419 ครั้ง