กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ร้องเรียน ร้องทุกข์

.

กลุ่ม
11/4/2566
สถิติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8/4/2565
สถิติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16/4/2564
การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1646 ครั้ง