กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.

หนังสือเวียน

กลุ่ม
1 2 3
30/6/2563
ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด ปภ. ใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัด ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
5/6/2563
หนังสือเชิญประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระบบประชุมทางไกล เดือน มิถุนายน 2563 ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.
2/6/2563
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญพร้อมร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
29/5/2563
แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4254 ครั้ง