กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม สล.

กลุ่ม
30/10/2563
อธิบดีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง (เกษียณอายุราชการ)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ ประธานแม่บ้านชมรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสอำลาตำแหน่งอธิบดี(เกษียณอายุราชการ) โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในพิธี ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

8 รูปภาพ
332 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8837 ครั้ง