กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม สล.

กลุ่ม
10/5/2563
การประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)
วันนี้ (5 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายอัธยา นวลอุทัย เลขานุการกรมฯ เข้าร่วมการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

4 รูปภาพ
316 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8839 ครั้ง