กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม สล.

กลุ่ม
10/5/2563
งานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัธยา นวลอุทัย เลขานุการกรม ปภ. ร่วมงานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

2 รูปภาพ
188 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8838 ครั้ง