กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม สล.

กลุ่ม
10/5/2563
การปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน เพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัธยา นวลอุทัย เลขานุการกรม ปภ. นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน เพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ณ หอประชุมมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

4 รูปภาพ
75 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6252 ครั้ง