กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม สล.

กลุ่ม
10/5/2563
การเตรียมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปภ. ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัธยา นวลอุทัย เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมหารือกับพระปริยัติสารเมธี(เลขาวัดราชผาติการาม) พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ (ผู้ช่วยเลขาวัดราชผาติการาม) และพระครูปลัดวิริยวัฒน์(เลขาฯเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม) เพื่อเตรียมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปภ. ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดราชผาติการาม ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

6 รูปภาพ
227 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6255 ครั้ง