กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม สล.

กลุ่ม
10/5/2563
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงานคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน(Satellite Warehouse)

5 รูปภาพ
83 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6254 ครั้ง