กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

กฐินพระราชทาน ปภ.

ข้อมูลกฐินพระราชทาน

กลุ่ม

ข้อมูลการขอรับกฐินพระราชทานของ ปภ.

ข้อมูลการขอรับกฐินพระราชทานของ ปภ.
ปีพุทธศักราช พระอารามหลวง จังหวัด
2547 วัดบุญวาทย์วิหาร ลำปาง
2548 วัดไชโย อ่างทอง
2549 วัดตันตยาภิรม ตรัง
2550 วัดประชุมโยธี พังงา
2551 วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
2552 วัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี
2553 วัดเสาธงทอง ลพบุรี
2554 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
2555 วัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์
2556 วัดกวิศราราม ลพบุรี
2557 วัดธรรมบูชา สุราษฎร์ธานี
2558 วัดพระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี
2559 วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร
2560 วัดกวิศราราม ลพบุรี
2561 วัดโพธิสมภรณ์ (ธ) อุดรธานี
2562 วัดศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู
     
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7409 ครั้ง